Lluís Roig

Director executiu, Tribuna d'arquitectura

Llicenciat en Arquitectura (Especialitat Edificació) a l’Octubre de 1995 per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. Col·legiat nº 26.860/7 al Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya. Membre de l’Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials i Forenses, de l’Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses i adscrit a les llistes de Perits del Col·legi Oficial d’ Arquitectes de Catalunya.

Experiència en projectes de:
• Edificis Plurifamiliars. Més de 65 projectes (cinc edificis de entre 30 i 60 vivendes, deu de entre 10 i 19 vivendes i la resta de 2 a 9 vivendes).
• Edificis Unifamiliars. Més de 90 projectes.
• Rehabilitació de façanes.
• Més de 65 projectes de Rehabilitació, Reforma o Ampliació.
• Coberts Agrícoles.
• Naus Industrials.
• Projectes d’Instal·lacions esportives.
• Equipaments i Espais Públics (Projectes de Residències Geriàtriques, Parcs i Vials).
• Equipaments Privats (Projectes d’hotels, Restaurants i Celler).
• Equipaments Públics municipals (APROP, CANIDE)
• Projectes d’Urbanització i Reparcel·lació.
• Plans Especials i Estudis de Detall.

Presentació de projectes en diversos concursos:
• Finalista en la II Edició de Premis de la Fusta (Confemadera) per a un cobert de maquinària agrícola realitzat amb jàsseres de fusta laminada.
• Projecte del Celler soterrat amb estructura prefabricada de formigó i coberta enjardinada.
• Projecte del Restaurant Bages 964 i Club Social Innat amb construcció industrialitzada 2d conformada per estructura metàl·lica i panells tipus sandvitx revestits per una façana vegetal.
• Projecte de les Cabanes a l’OLLER DEL MAS publicat al ON DISEÑO núm. 414, edificacions industrialitzades 2d amb panells autoportants de fusta amb panells CLT.
• Projecte Executiu guanyador, amb Javier Ramos, de l’ APROP de Glòries, edifici industrialitzat 3d amb 77 contenidors metàl·lics marítims.
• Direcció de l’obra del CANIDE de Poblenou, edifici industrialitzat 3d amb contenidors modulars metàl·lics prefabricats, revestits en façana amb una gelosia de llistons cuperitzats de fusta de pi.