Josep M Fabregat

Fabregat & Fabregat Arquitectes

Josep Maria Fabregat Estragués, membre de Fabregat & Fabregat arquitectes scp, despatx d'arquitectura de Barcelona que des del 2015 ha focalitzat tots els seus projectes mitjançant un vector mediambiental molt marcat, tant en aquells desenvolupats amb fusta CLT com els realitzats amb estructures més tradicionals (formigó, acer, etc), alhora que treballant en tots els seus projectes a l'entorn BIM.

En el 2019 F&F va ser guardonat amb el premi Catalunya de Construcció en l’apartat d’innovació i sostenibilitat per la redacció i construcció de l’Institut d’ensenyament secundari Serra de Noet de Berga.

En els últims cinc anys F&F ha estat guanyador de diversos concursos entre els quals alguns d’ells relacionats amb l’habitatge col·lectiu de protecció.

Actualment F&F es troba dirigint l'execució de les obres de 126 habitatges al barri de Finestrelles de Barcelona, així com 42 habitatges al districte 22@ de Barcelona. Alhora desenvolupant projectes relacionats amb habitatge col·lectiu (58 habitatges dotacionals a Zorrotzaurre, Bilbao. 146 habitatges d’HPO a Viladecans, Barcelona i 69 habitatges i un CAP a la ciutat de Barcelona).