Isabel Pérez

Arquitecta, Vivas Arquitectos

Isabel Pérez Zambrana és arquitecta llicenciada per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona l’any 2014. L’any 2012 cursà un any d’estudis a la universitat IUAV de Venezia. Ha treballat en diversos despatxos d’arquitectura de Barcelona com a cap d’equip per a la redacció de projectes d’obra nova com ara equipaments, habitatge públic i privat i interiorisme. Paral·lelament, ha col·laborat en la redacció de projectes per a l’administració pública com arquitecta externa. Actualment treballa com a cap d’equip a l’estudi Vivas Arquitectos on dirigeix projectes d’elevat compromís ambiental amb sistemes de construcció sostenible com ara la fusta o la terra compactada, entre d’altres.