Eva Tubío

Regidora Delegada d'Habitatge, Salut i Serveis Comuns. Ajuntament de Cadis

Diplomada en Treball Social i experta en Teràpia Familiar Sistèmica. Funcionària a l'Ajuntament de Cadis des de 1988, en la Delegació de Serveis Socials. Atenció continuada en matèria d'habitatge a la ciutadania. Des del 2015 em trobo en Serveis Especials en passar a formar part del govern municipal de la ciutat. Ostento la regidoria d'Habitatge, Salut i Serveis Comuns.