Daniel López

Arquitecte. Departament de Projectes i Obres. Direcció de Serveis Tècnics (IMHAB) Professor Associat. Departament de Tecnologia. Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB). Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Arquitecte per la ETSAB-UPC, 2004. Fins 2009, col·laborador en diversos projectes d’arquitectura, realització de valoracions urbanístiques i singulars, així com investigador dins del projecte Bar Code Housing System, sobre mètodes d’industrialització en l’habitatge del Plan Nacional I+D+i. Des de llavors i fins l’actualitat desenvolupo la meva activitat principal com arquitecte en els Serveis Tècnics de l’IMHAB, entitat promotora d’habitatge públic de l’Ajuntament de Barcelona. Des de 2008 soc professor associat, en el Departament de Tecnologia de l’ETSAB, de la Universitat Politècnica de Catalunya, desenvolupant la meva activitat docent en l’àmbit de la construcció.