Andrei Quintiá

Investigador post-doctoral a la facultat de Dret de la Universitat de Groningen

Andrei Quintiá Pastrana és investigador postdoctoral en el Departament de mètodes jurídics de la Facultat de Dret de la Universitat de Groningen. Doctor en Dret per la Universitat de Santiago de Compostel·la (2021) ha realitzat diverses estades docents i de recerca en Universitats del Regne Unit (University of Oxford), Portugal (Universidade de Coïmbra), Suècia (Stockholm Universitet) i el Japó (Universitat de Wakayama). Ha treballat sobre diversos àmbits del dret públic i la seva recerca se centra, principalment, en el dret a l'habitatge. En el marc d'aquesta línia és autor de diverses publicacions i membre de projectes i xarxes internacionals de recerca. Recentment ha publicat el llibre “Habitatge i vulnerabilitat. Les mesures de protecció enfront de l'emergència social” (Aranzadi, 2021) i l'article “Més enllà de l'art. 47CE: drets fonamentals i legislació autonòmica per a la protecció del dret a l'habitatge de grups socials vulnerables” en la Revista de Dret Públic: Teoria i mètode (2022).