Alejandro Aguilar

Secretari autonòmic d'Habitatge i Funció Social

Graduat en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública per la Universitat de València, amb Màster de Ciutat i Urbanisme per la Universitat Oberta de Catalunya, va ocupar el lloc de Cap de Gabinet en la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la Generalitat Valenciana des de juny de 2019 fins a juliol de 2021, data en la qual va ser nomenat Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social, sent aquest el càrrec que contínua desenvolupant en l'actualitat.