Contacta amb nosaltres a través d’aquest formulari:

D‘acord a la normativa vigent de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de gestionar la tramesa d’informació regular sobre l’activitat municipal, legitimada d’acord amb el vostre consentiment, de la que podeu trobar tota la informació a l’enllaç: tractament 0162 – Gestió d’informació regular sobre l’activitat municipal. Igualment, les vostres dades seran tractades amb la finalitat de gestionar el procés d’informació, inscripció i participació en el Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona 2022 (FHAR 2022). 

Les dades es comunicaran només a entitats i empreses col·laboradores en l’organització del FHAR, i en compliment d’obligacions legals i seran eliminades un cop complertes les obligacions legals derivades de la gestió sol·licitada. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets establerts per la normativa de protecció de dades. 

Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a: http://ajuntament.barcelona.cat/protecciodades.